Rregull i ri per te gjithe ata qe duan te udhetojn ne Itali mbas dates 24 maj

Ambasada e Italisë në Tiranë ka nxjerrë njoftimin e ri për shtetasit shqiptarë që duan të udhëtojnë në Itali.

Duke filluar nga 24 maj 2021, kushdo që hyn në Itali për çdo kohë nga shtetet e huaja ose territoret e përmendura në paragrafët B, C, D dhe E (përfshirë Shqipërinë) të aneksit 20 të dekretit të Kryetarit të Këshillit të Ministrave 2 Mars 2021, në çdo mjet transporti, para hyrjes në territorin kombëtar (Italisë), kërkohet të plotësojë Formularin e Lokatorit të Pasagjerëve në format dixhital në mënyrat e mëposhtme:

1.Lidhuni me faqen këtu.

2.Ndiqni guidën për të hyrë në dPLF

3.Zgjidhni “Italinë” si vendin e destinacionit

4.Regjistrohuni në faqe duke krijuar një llogari personale me emër përdoruesi dhe fjalëkalim (duhet ta bëni vetëm herën e parë)

5.Plotësoni dhe dërgoni dPLF duke ndjekur procedurën e udhëzuar.

Pasi të jetë dërguar formulari, pasagjeri do të marrë dPLF në formatin pdf dhe QRcode në adresën e postës elektronike të treguar gjatë regjistrimit, të cilën ai duhet ta tregojë drejtpërdrejt nga smartphone i tij (në format dixhital) në kohën e hipjes dhe tek kushdo që është caktuar për të kryer kontrollet. Përndryshe, pasagjeri mund të printojë një kopje të dPLF për ta treguar në kufi, gjatë kontrolleve.

DPLF duhet të plotësohet dhe dërgohet detyrimisht para se të hipni në makinë apo mjetet e tjera udhëtuese. Sidoqoftë, fusha në lidhje me numrin e vendit të caktuar në mjetet e transportit do të jetë gjithmonë e ndryshueshme.

Një formular duhet të plotësohet për secilin pasagjer të rritur; në rast të pranisë së të miturve, këta të fundit mund të regjistrohen në formën shoqëruese të të rriturve.

Në rastin e të miturve të pashoqëruar, dPLF duhet të plotësohet nga kujdestari para nisjes.

Përpilimi i formularit dixhital zëvendëson deklaratën e përmendur në art. 50, paragrafi 1, i dekretit të Presidentit të Këshillit të Ministrave, 2 Mars 2021. Në raste të jashtëzakonshme, ose ekskluzivisht në rastin e pengesave teknologjike, do të jetë e mundur të plotësoni formularin e letrës, sipas faksimeles të disponueshme në Ministri. i portalit Shëndetësor – New Coronavirus, në seksionin Udhëtarët.

Në portalin e Ministrisë së Shëndetësisë – Coronavirus i Ri, në seksionin Udhëtarët ka një faqe specifike me udhëzime dhe një lidhje të drejtpërdrejtë për plotësimin e dPLF.

Udhëzime praktike për plotësimin e dPLF gjeni këtu.