Kujdes nga dita sotme! Nga sot hyn në fuqi ligji i ri! 10 veprimet që ju fusin ne burg menjehere

Diten e sotme hyjnë në fuqi ndryshimet në Kodin Penal, të miratuara nga Parlamenti gjaë seancës së 16 prillit.

Nga sot 10 veprime përbëjnë vepër penale dhe dë nohen me b urg. Deri më sot sjellje të tilla nuk ishin të ndaluara ose thjeshtë përbënin shkelje të lehta, që mund të ndëshkoheshin me gjo bë.

10 veprimet që ju çojnë drejt bu rgut

1.Thy erja e rregullave në kohë epidemie, kur shkelësi ka marrë më parë masë administrative, dënohet me gjo bë ose me bu rgim deri në gjashtë muaj

2.Thy erja e rregullave në kohë epidemie, duke ushtruar aktivitet tregtar, dë nohet me gj obë ose me bu rgim deri në dy vjet.

3.Moszbatimi i urdhrit të dhënë nga organet kompetente për karantinim, dë nohet me bu rgim nga dy deri në tre vjet.

4.Shkelja e rregullave të karantinës nga personi mbartës i sëmundjes infektive, dën ohet me bu rgim nga dy deri në tre vjet.

5.Përhapja me dashje e sëmundjes infektive, dë nohet me bu rgim nga dy deri në pesë vjet.

6.Përhapja e sëmundjes infektive nga pakujdesia, dën ohet me gj obë ose me bu rgim deri në dy vjet.

7.Përhapja me dashje ose nga pakujdesia e sëmundjes infektive, duke shkaktuar pasoja të rënda për shëndetin ose rr ezik për jetën e njerëzve, dë nohet me bu rgim nga tre deri në tetë vjet.

8.Presioni psikologjik ndaj bashkëshortes, ish-bashkëshortes, përsosnit bashkëjetues apo ish-bashkëjetues, ndaj personit në lidhje apo ish-lidhje int ime me autorin e veprës penale, me pasojë cenimin e integritetit fizik, psiko-social dhe ekonomik të tij, dë nohet me b urgim deri në tre vjet.

9.Dh una dhe pre sioni psikologjik ndaj peronave gjini e afërt (të paralindur, të paslindur, vëllezër, motra, ungjër, emta, nipër, mbesa, fëmijë të vëllezërve dhe të motrave), ose krushqi e afërt (vjehërr, vjehrrë, dhëndër, nuse, kunat/ë, thjeshtri, thjeshtra, njerku e njerka), dën ohet me bu rgim deri në tre vjet.

10.Dh una dhe presioni psikologjik i përsëritur ndaj të gjithë personave të rrethit familjar, përfshirë edhe personat në lidhje apo ish-lidhje in time, dë nohen nga një deri në pesë vjet bu rgim.

Ndaj beni kujdes