Gruaja mban çelësat për të ardhmen e Shqipërisë

E ardhmja e Shqipërisë mund të jetë gruaja. Statistikat e fundit nga Instituti i Statistikave tregojnë se në sektorët më jetik të mirëqenies së një shoqërie, gratë janë më të prekshmet nga meshkujt.

Të dhënat tregojnë diploma në arsimin e lartë sipas gjinisë. Kështu, sektorët ku epërsia e grave është më e theksuar janë ato të shëndetit dhe mirëqenies, së bashku me arsimin, me rreth 79% dhe 78% përkatësisht praninë e grave. Por gratë janë në shumicë edhe në sektorë të tjerë të rëndësishëm për një shoqëri siç janë shkencat shoqërore, gazetari dhe informacioni, me një raport prej 70 deri 30 në favor të tyre.

Edhe për sa i përket ekonomisë, administratës dhe ligjit, prestigji është i ndjeshëm, dhe raporti është i fiksuar në 61% me 39% në përqindjen e grave. Shkencat natyrore, matematika, statistikat por edhe artet së bashku me shkencat humane janë sektorët e tjerë ku femrat e diplomuara kanë epërsi ndaj gjinisë së kundërt. Burrat janë në epërsi vetëm në bujqësi, inxhinieri, shërbime dhe teknologji informacioni.

Të dhënat tregojnë qartë se Shqipëria e nesërme mund të jetë nën drejtimin e grave, me praninë e tyre jo vetëm në sektorët më strategjikë, por pse jo, edhe në pozicione drejtuese. Ata kanë maksimumin për ta përdorur atë.