Ndryshojne rregullat/Ambasada italiane ne Tirane ben njoftimin e rendesishem. Ndryshon procedura per..

Ambasada italiane ne Tirana ka njoftuar qytetaret rreth Sistemit te ri te rezervimit te takimeve On Line “Prenot@mi”

Duke nisur qe nga 14 Qershori, do te jete online nje portal i ri, Prenot@Mi, i arritshem ne adresen https://prenotami.esteri.it, per regjistrimin dhe zgjedhjen e Konsullates si dhe rezervimi i vijueshem i takimeve per sherbimet konsullore.

Pra, do te jete e mundur te rezervoni takimet vetem tek portali i ri dhe data e pare e gatshme per te rezervuar do te jete 31 Gusht 2021 e ne vijim.

Takimet e rezervuara tashme ne portalin e tanishem Prenota Online (POL) do te jene te vlefshme dhe te shfrytezueshme. Portali i ri do te zevendesoje ne menyre te pershkallezuar portalin e tanishem Prenota Online, i cili do te mbetet ne veprim deri ne permbylljen e takimeve tashme te caktuara.

Behet e nevojshme te kryhet nje regjistrim tjeter tek portali i ri PRENOT@MI.

Para se te fillohet me lundrimin, keshillohet nje lexim i vemendshem i doracakut per perdoruesin, i arritshem ne fund te faqes se portalit https://prenotami.esteri.it