9 Shenja të personit që po ju helmon jetën tuaj dhe largojeni ate

0
74

Siç e kemi vënë re deri tani, jo të gjithë njerëzit janë një kënaqësi për t`i patur pranë. Kjo nuk i bën ata njerëz të këqinj domosdoshmërisht; kjo thjesht do të thotë se ata nuk shërbejnë domosdoshmërisht si një ndikim i shëndetshëm për ne.

Edhe deklarimi se dikush është toksik mund të jetë pak i ashpër; megjithatë, nëse një person shfaq sjellje që kane ndikim negativ tek ne ,kjo është helmuese (toksike) për ne. Thjeshte ne nuk duhet të nënshtrohemi ndaj toksicitetit të dikujt tjetër. Personat toksike:

Janë dëgjues të keq

Mungesa e njohjes, mungesa e përgjigjes dhe thjesht mosinteresimi është ajo që e bën dikë të dëgjojë keq. Shumë herë, ata vetëm do të vazhdojnë të flasin për veten e tyre.

Ata janë gjithmonë viktimë

Për ta, çdo situatë e pafavorshme është rezultat i veprimeve të dikujt tjetër.

Nuk ka rëndësi nëse ata janë në faj – ata kurrë nuk do ta pranojnë atë. Këta njerëz zakonisht jane aq te mire per te krijuar justifikime.

Ata gjithmonë gjykojnë njerëzit

Kerkojne gjithnje vemendje

Mënyra më e lehtë për të zbuluar këtë është në një bisedë: ata gjithmonë e ndërpresin, dominojnë dhe kontrollojnë.

Ata nuk kane respekt për të gjithë

Ata vazhdimisht ndërpresin

Ata nuk mund ta pranojnë se janë gabim

Me fjalë të tjera, ata gjithmonë duhet të kenë të drejtë. Ata nuk marrin asnjë përgjegjësi

Për fat të keq, këta njerëz nuk mund të shohin se veprimet e tyre kanë dhënë një rezultat të padëshirueshëm.